• 01
 • 02b
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Tankönyvek

Tájékoztatás ingyenes tankönyvellátásról és tankönyvosztásról

Tisztelt szülők, bizonyára hallották már, hogy a 2017/18-as tanévtől 1-9. évfolyamokon a tankönyvek ingyenesek lesznek.

Ennek megfelelően a tankönyvellátás iskolánkban a következőképen változik:

Az 1-2. évfolyamon a gyermekek m i n d e n könyvet ingyenesen kapnak, beleírhatnak, és nem kell visszaadniuk.

3-8. évfolyamon a munkafüzeteket ingyen kapják a diákok, azok saját tulajdonba kerülnek, nem kell visszahozni őket.
DE a tankönyvek k ö n y v t á r i példányok lesznek, azokba sem tollal, sem ceruzával sem beleírni, sem aláhúzni nem szabad, év végén vissza kell őket hozni, távozás esetén el kell velük számolni. Megrongálódás, vagy elvesztés esetén ugyanazzal a könyvvel kell pótolni őket.

A könyvtári tankönyvek listája megtekinthető az alábbi linken:

http://mezoszel.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=287

A tankönyvosztás szeptember első hetében történik majd, melyet osztályszinten végzünk a tanítók/osztályfőnökök segítségével, a szülőknek bejönnie nem kell, a diák aláírásával igazolja, hogy átvette a könyveket. (Első osztályosok esetén az első szülői értekezleten írják alá a szülők az átvételt igazoló dokumentumot.)

Mit tegyek, ha nem szeretnék könyvtári tankönyveket a gyermekemnek?

Lehetősége van minden szülőnek, hogy a könyvtári tankönyveket ö n á l l ó a n beszerezze, a fenti linken megtalálhatók a használt könyvek kódjai, pontos címei. 
Megrendelni a következő helyen lehet:
http://webshop.kello.hu/