Szolgáltatások


Szolgáltatások

Jogosult rá a könyvtárhasználók teljes köre a nyitvatartási időn belül.

Kölcsönzés

Helyben használat

Másolatszolgáltatás: fénymásolás, szkenelés
- Tanulási folyamatokhoz, oktatáshoz kapcsolódó könyvtári anyagok másoltathatók
- A másolandó anyagok lapszáma nem haladhatja meg a 30 oldalt
- A másolandó anyagok másolási határidejét a könyvtáros egyéb tevékenységei befolyásolhatják

Könyvtárbemutató foglalkozások:
- Könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órák igényelhetők a NAT által meghatározottakon kívül is bármely tantárgyhoz kapcsoltan
- A könyvtári dokumentumokat igénylő szakórák előkészítése kérhető
- A könyvtárban tartandó foglalkozások maximális létszáma 14 fő
- Az órák igénylése előzetes egyeztetéssel történik

Rendszeres tájékoztatás:
- A könyvtár tájékoztatja olvasóit a könyvtár új változásairól, értekezleten, faliújságon, vagy személyesen

Ajánlójegyzék készítése:
- Az iskolai munkatervben meghatározott feladatok segítéséhez a könyvtáros leltári évenként szaktárgyi lebontásban jegyzéket készít
- Évközben is igényelhető egy-egy aktuális témakör ajánlójegyzékének készítése

Könyvtárközi kölcsönzés:
- A könyvtár kapcsolatban áll az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerrel (ODR), melynek segítségével igénybe vehető a könyvtárközi kölcsönzés (http://www.odrportal.hu/)
- Csak az oktatási-tanítási folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok lekérése lehetséges
- A könyvtárközi kölcsönzés további rendjét az ODR határozza meg

Iskolaközi-kölcsönzés
- A Városközponti Általános Iskolák közötti egyezmény értelmében használható
- Egyszerre maximum három könyv kérhető
- A kölcsönző önállóan tájékozódhat a blogon elérhető közös katalógus segítségével