• 100_5948
  • IMG_0773
  • IMG_1549
  • IMG_4411
  • IMG_4580
  • IMG_4623
  • P1050010

Aktuális Hírek

Párnagyűjtés

Kedves Szülők, Nagymamák, ügyes kezű Diákok!

Büszkén emlegetjük, hogy iskolánk gyermekközpontú iskola, fontos számunkra, hogy diákok ne csak magas szintű oktatásban részesüljenek, hanem biztonságos, kedves, barátságos légkörben tanuljanak.
Ezt erősítve meghirdetjük párna-projektünket.
A projekt lényege, hogy minden megunt, szükségtelen párnát, ülőpárnát, díszpárnát szívesen fogadunk, ha nincs otthon elfekvőben párna örülünk a kreatív ötletességgel varrt példányoknak is (pl. pulcsiból párna, ronggyal töltött párna, stb.).
A párnákat többek közt a könyvtár újonnan alapított olvasókuckójába, és a porta előtti zsibongó padjaira kívánjuk tenni.

Udvarrendezés

Kedves Szülők!

Nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy az udvarunk szépítésére tett erőfeszítéseink lassan meghozzák gyümölcseiket! A felújítási alapunkhoz a Lépj! Ökoiskolai pályázaton 200.000 Ft-ot nyertünk! A pályázatot az iskola falára kerülő Ökoiskola mivoltunkat igazoló „Ökotábla” ünnepélyes avatása zárja október 3-án.

A pályázat megvalósításában MINDENKI segítségére szükségünk van. Akinek ereje engedi, segítse a virágtartók földdel való megtöltését, akinek ideje engedi, segítsen a növények ültetésében, akit pedig lelkesít, hogy diákjaink megszépült és természethez közeli környezetben tanulhatnak kövesse nyomon az eseményeket iskolánk honlapján és facebook oldalán!

A megvalósítási ütemterv szerint a szeptember 12-ével kezdődő héten az alapozó munkálatok elkészülnek, majd az ezt követő napokban, hétvégéken történne a földdel való feltöltés, növények ültetése. A szülői értekezleteken, a honlapon és a facebook oldalunkon az időpontokról részletes tájékoztatást nyújtunk!

Addig is készítsék elő ásóikat, kesztyűiket és mindenekelőtt lelkes mosolyukat!

Szívélyes üdvözlettel és köszönettel: Mezőszél Iskola

Sikeres nyelvvizsgák

Gratulálunk iskolánk tavalyi tanévben (2016) végzett tanulóinak, hogy sikeresen letették az
ECL középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből!

Gelencsér Ákos Hornjak Balázs Kállai Benedek Kováts Kristóf

Gyógytestnevelés

Tisztelt Szülők!

2016/2017-es tanév gyógytestnevelés beiratkozással kapcsolatos információi ezen az olalon megtekinthetők.

Ebédbefizetés 2016-2017 I. félév

2016 SZEPTEMBER hónapra az étkezési díj befizetése:

2016. augusztus 23-án          8.00-16.00

2016. augusztus 25-én          8.00-12.00

Pót befizetés: 2016. augusztus 30-án   8.00-10.00

Mellékletek

Tájékoztatás HPV elleni védőoltásról

Tisztelt Szülők!

A következő tanévben is lehetőség nyílik az ingyenes, HPV elleni védőoltásra a 12. életévüket betöltött, a hetedik osztályt szeptemberben kezdő lányok számára.

További információk

Nemzetközi projektek a Mezőszélben

5 ország kultúráját ismerik meg a Városközponti Általános Iskola Mezőszeles diákjai. Az Erasmus+ program keretében 1-1 hetet töltenek el Ausztriában, Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Törökországban. Az ott töltött idő alatt iskolába járnak, helyi családoknál laknak, megismerkednek a környék nevezetességeivel és szokásaival. Minden egyes találkozónak más a témája: informatikai ismeretek, idegennyelv tanulás, iskolán kívüli tanulás, tolerancia, önálló tanulás, kreativitás. A Mezőszélben került megrendezésre a tanév utolsó találkozója. A külföldi és magyar gyerekek számos ismeretet szereztek, megismerték a természeti és épített környezet kiemelkedő látványosságait Pécsen és Orfűn. Gyakorlatban kipróbáltak különböző tevékenységeket: sárkányhajózás, lekvárfőzés, toronyépítés rekeszekből, GPS-es kincskeresés, városismereti vetélkedő. Az intézmény egy másik Erasmus+ pályázatot is nyert. Ennek keretében a tanárok továbbképzéseken vesznek részt és európai iskolák jó gyakorlatait ismerik meg. Legfontosabb céljuk a munkatársak idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése, hogy kommunikálni tudjanak más országok pedagógusaival és olyan tudásra tegyenek szert, ami csak idegennyelven érhető el. A pályázat eredményeként a munkatársak elsajátított tudásukkal segítik a tanulók fejlődését és fejlődik infokommunikációs készségük. Mindkét pályázat folytatódik a következő tanévben is. A gyerekek Grazba utaznak ősszel, a tanárok pedig Finnországba látogatnak, hogy megismerjék az ottani oktatási rendszert.

Nyári szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

A nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetésre vonatkozó információkat az alábbi linken tekinthetik meg:

megtekintés

Biztosítás

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KLIK budapesti központja az
idei tanévben (2015/16. tanév) az ALLIANZ HUNGARIA
Biztosítóval kötött szerződést.
Balesetek esetében ennek megfelelően lehet eljárni.


Kárrendezés helye:
7613 Pécs, Mártírok u. 17.
Telefon: 20/800-7002

Az orvosi ambuláns lapot vinni kell.

Az irodában a biztosítási eseményhez kapcsolódó
igénybejelentő lapot ki kell tölteni.

1. oldal / 2