• 100_5948
 • IMG_0773
 • IMG_1549
 • IMG_4411
 • IMG_4580
 • IMG_4623
 • P1050010

Aktuális Hírek

Iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülők!


A 2014/2015.tanévre a leendő első osztályos gyerekek beíratása

2014.április 28-29-30-án

8-18 óra között lesz.

Helye: igazgatóhelyettesi iroda

 

A választott iskolába történő jelentkezéshez szükséges a gyermek:

 • Anyakönyvi kivonata
 • Lakcímkártyája
 • A szülők lakhelyének igazolása
 • Óvodai szakvéleménye
 • Ha van: nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleménye; sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

A beíratás meggyorsítása érdekében, kérjük az alábbi nyilatkozatokat kitöltve hozzák magukkal!

Ebédbefizetés

A befizetés módja:

 • készpénzzel, vagy
 • bankkártyával, illetve

kivételes esetben az OTP bankfiókban befizetett sárga csekkel.
A sárga csekk az étkezési térítési díj beszedőtől igényelhető. Kérem, hogy szíveskedjenek a kézhezvétel napján befizetni, és az igazolószelvényt bemutatni még aznap a térítési díj beszedőnek.

Az átutalásos fizetési mód alkalmazására egyenlőre, technikai okok miatt NINCS LEHETŐSÉG! 2013. október hónap végéig megoldást keresünk az átutalásos fizetési mód megvalósítására.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az intézmény által kihirdetett napokon fizessék be a térítési díjakat! Ennek elmulasztása esetén nem áll módunkban étkezést megrendelni a gyermekek részére!


Előzetes tájékoztató az ebédbefiz. időpontjáról.

2013/2014. II. félév

 

Ebédbefizetés FEBRUÁR hónapra

2014. január 20. hétfő 8-16-ig,

2014. január 21. kedd 8-12-ig

Ebédbefizetés MÁRCIUS hónapra

2014. február 17. hétfő 8-16-ig,

2014. február 18. kedd 8-12-ig

Ebédbefizetés ÁPRILIS hónapra

2014. március 17. hétfő 8-16-ig,

2014. március 18. kedd 8-12-ig

Ebédbefizetés MÁJUS hónapra

2014. április 23. hétfő 8-16-ig,

2014. április 24. kedd 8-12-ig

Ebédbefizetés JÚNIUS hónapra

2014. május 19. hétfő 8-16-ig,

2014. május 20. kedd 8-12-ig

 

Étkezési Támogatás

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151.§(5) bekezdésén felül biztosított kedvezmény (továbbiakban étkezési segély) a 2014.április 1. naptól az alábbi eljárásrend szerint biztosítható.

Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 49/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete 2014. évben a 10/2014.(III.03.) számú módosító rendelkezéssel kiegészítésre került az étkezési támogatás nyújtásának feltételrendszerével, melynek hatályba lépése 2014. április 1.

 

2014. április 1-től az önkormányzattól igényelhető étkezési segély az Ör.7. pont 15/A §-a alapján meghatározott jogosultság alapján jár, azzal, hogy:

 • a családban az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, jelenleg 42.750.- Ft-ot.
 • akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, azaz jelenleg 48.450.- Ft-ot.
 • egy illetve két eltartott gyermek esetén igényelhető, akik normatív étkezési kedvezményre nem jogosultak.

A kérelem „Kérelem gyermekintézményi étkezési támogatás megállapítására elnevezésű nyomtatványon nyújtható be, mely az oktatási intézményben/szociális központban kérhető és kitöltve elbírálásra adható be a 3.sz. Szociális Központhoz. Cím: Pécs, Esztergár L. u. 19. Ügyfélfogadás: hétfő: 13-17h, szerda 8-17 h.

Egy jogosult gyermek esetén az étkezési támogatás összege az igénybe vett étkezési napokon 150.-Ft/fő/nap,- illetve több jogosult gyermek esetén 100.- Ft/fő/nap.

Kérelem

Önkormányzati rendelet

Étkezési Program

Iskolánkban a 2013/2014-es tanévben - az ingyenes almaprogram keretében - 1-6 osztályos tanulók almát kapnak.

Január közepétől a 7-8 osztályosok számára tej, illetve tejtermék érkezik minden nap.