• 100_5948
  • IMG_0773
  • IMG_1549
  • IMG_4411
  • IMG_4580
  • IMG_4623
  • P1050010

Aktuális Hírek

Apró matematikusok

Tisztelt Felkészítő Tanárok és Szülők!

Az Apró Matematikusok verseny 2015-ös eredményei megtekinthetőek.


Megtekintés

Leendő 1. osztály

Tisztelt Szülők!

2015. május 27-én 17:00-kor szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szüleinek, ahol tájékoztatót adunk az iskolakezdésről.

Felvett tanulók névsora

TÁJÉKOZTATÁS

2015. április 1. napjától kezdődően megváltoztak az étkezési térítési díjak.

Mivel az étkezési térítési díjak beszedése előzetesen történik, ezért a márciusban áprilisra befizetett étkezési díj különbözetét az április havi beszedési napokon kell utólag megfizetni.

Az áremelés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól, valamint a 79/2015. (03.26.) számú határozata az étkezési nyersanyagnorma módosításáról jogszabályok alapján történik.

 

Tankönyvellátás

Kedves Szülök!

Tájékoztatásul közzétesszük a jövőévi tankönyvellátás rendjét.

Letöltés

Büszkeségünk

Kedves Olvasónk! 

Ugye Ön is tudja, hogy az „átlagos diák” mellett vannak jobbak, kiemelkedően jobbak, sőt szinte zseniális „csodagyerekek”. A mi iskolánknak is van egy ilyen tanulója OLOSZ ADÉL, akire nagyon büszkék vagyunk! Ő persze a maga csendes, szerény stílusában csak azt mondaná: „Á dehogy, csak rendkívül kíváncsi vagyok.” Ez a mindössze 14 éves leány nemegyszer olyan versenyeket nyert, ahol korosztályát is megelőzte.

Kimagasló eredményeit megnézhetik az oldalsáv "Akikre büszkék vagyunk" részében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebédbefizetés

Előzetes tájékoztató az ebédbefizetés időpontjairól. 2014/2015. II. félév

Ebédbefizetés FEBRUÁR hónapra:

2015. január 19. hétfő 8-16 óráig,

2015. január 20. kedd 8-12 óráig.

Ebédbefizetés MÁRCIUS hónapra:

2015. február 16. hétfő 8-16-ig,

2015. február 17. kedd 8-12-ig.

Ebédbefizetés ÁPRILIS hónapra:

2015. március 16. hétfő 8-16-ig,

2015. március 17. kedd 8-12-ig.

Ebédbefizetés MÁJUS hónapra:

2015. április 20. hétfő 8-16-ig,

2015. április 21. kedd 8-12-ig.

Ebédbefizetés JÚNIUS hónapra:

2015. május 18. hétfő 8-16-ig,

2015. május 19. kedd 8-12-ig.

Az 1. számú nyomtatvány kitöltése kötelező minden étkezést igénylőnek és befizetőnek.

A kitöltött nyomtatványt (és aki jogosult kedvezményre, az erről szóló igazolást) az étkezési térítési díj befizetése során kell leadni a gazdasági irodában, ahol az étkezés befizetése történik

Az étkezési térítési díjak befizetésének módjáról és időpontjáról, a szükséges nyomtatványokról melyek ide kattintva letölthetőek.

 

Étkezési Támogatás

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151.§(5) bekezdésén felül biztosított kedvezmény (továbbiakban étkezési segély) a 2014.április 1. naptól az alábbi eljárásrend szerint biztosítható.

Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 49/2013.(XI.18.) önkormányzati rendelete 2014. évben a 10/2014.(III.03.) számú módosító rendelkezéssel kiegészítésre került az étkezési támogatás nyújtásának feltételrendszerével, melynek hatályba lépése 2014. április 1.

 

2014. április 1-től az önkormányzattól igényelhető étkezési segély az Ör.7. pont 15/A §-a alapján meghatározott jogosultság alapján jár, azzal, hogy:

  • a családban az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, jelenleg 42.750.- Ft-ot.
  • akit szülője vagy törvényes képviselője egyedül nevel és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, azaz jelenleg 48.450.- Ft-ot.
  • egy illetve két eltartott gyermek esetén igényelhető, akik normatív étkezési kedvezményre nem jogosultak.

A kérelem „Kérelem gyermekintézményi étkezési támogatás megállapítására elnevezésű nyomtatványon nyújtható be, mely az oktatási intézményben/szociális központban kérhető és kitöltve elbírálásra adható be a 3.sz. Szociális Központhoz. Cím: Pécs, Esztergár L. u. 19. Ügyfélfogadás: hétfő: 13-17h, szerda 8-17 h.

Egy jogosult gyermek esetén az étkezési támogatás összege az igénybe vett étkezési napokon 150.-Ft/fő/nap,- illetve több jogosult gyermek esetén 100.- Ft/fő/nap.

Kérelem

Önkormányzati rendelet

Étkezési Program

Iskolánkban a 2013/2014-es tanévben - az ingyenes almaprogram keretében - 1-6 osztályos tanulók almát kapnak.

Január közepétől a 7-8 osztályosok számára tej, illetve tejtermék érkezik minden nap.